Strona główna

Kontakt

Wakacje w Bułgarii

GlobalTranslator - Centrum Usług i Tłumaczeń
Tłumacz Przysięgły Języka Bułgarskiego
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
Kursy i korepetycje
Tłumaczenia język scs
Tłumaczenia język bułgarski
Formy płatności i inne informacje
Kontakt
O mnie


Od 1986 roku posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego ustanowionego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.
Od 2005 r. jestem tłumaczem przysięgłym języka bułgarskiego z listy Ministra Sprawiedliwości - licencja nr TP/4897/05. 
Jestem doświadczonym tłumaczem sądowym w zakresie: prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, autorskiego, gospodarczego. 
Wykonuję także liczne tłumaczenia z bardzo różnorodnych specjalności i dziedzin naukowych zlecane przez firmy i osoby prywatne.
       
Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym - zatrudnionym na stanowisku profesora w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Moje zainteresowania naukowe i uprawiane dyscypliny to:

  • filologia polska: gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka,

  • językoznawstwo konfrontatywne polsko-bułgarskie,

  • slawistyka,

  • przekładoznawstwo. 


 
Strona główna
Kontakt
Wakacje w Bułgarii
GlobalTranslator - Centrum Usług i Tłumaczeń
GlobalTranslator - Centrum Usług i Tłumaczeń